حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری در حسابداری – اصول حسابداری

صورتهاي مالي بخش اصلي فرآيند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهد. هدف صورتهاي مالي، ارائهي اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحدتجاري است كه براي طيفي گسترده از استفادهكنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد

ادامه مطالعه

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید