حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

صندوق فروشگاهی

اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به پایان می رسد

سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود ولی به علت تعلل دولت و مجلس، پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای آزمایشی، طبق وعده مجلسی ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون جدید اجرا می شود. به گزارش حسابدار ایرانی به نقل از مهر، مالیات بر ارزش افزوده یک نحوه از دریافت مالیات است که بر اساس

ادامه مطالعه

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید