حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

بسته های عضویت

رایگان

تومان

  • آگهی شغل نامحدود
  • تجدید شغل
  • Job displayed for 20000 days
  • کمپانی ویژه

استاندارد

400 تومان

  • 2 jobs posting
  • تجدید شغل
  • Job displayed for 10 days

حرفه ای

500 تومان

  • 5 jobs posting
  • تجدید شغل
  • Job displayed for 90 days

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید