حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

محافظه کاری در حسابداری – شروع

حسابدار ایرانی – توسعه بازار سرمايه يكي از محورهاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي در هر جامعه اي
مي باشد. در اين راستا پس از پايان جنگ تحميلي در ایران، بازار سرمايه ايران تحولات زيادي را تجربه كرده است كه از جمله آنها ميتوان به فراز و نشيب هاي عمده در معاملات سهام، حجم عمده واگذاري سهام شركتهاي دولتي از طريق بورس اوراق بهادار تهران و افزايش تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
نام برد.

محافظه كاري (یا به بیان دیگر – احتياط) يكي از خصوصيات كيفي (و نه کمی) مرتبط با محتواي اطلاعات مالي است. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي محافظه كاري عبارت است از كاربرد درجه اي از مراقبت كه در اعمال قضاوت براي انجام برآورد در شرايط ابهام مورد نياز است. به گونه اي كه درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع و هزينه ها يا بدهي ها كمتر از واقع ارائه نشود.

محافظه كاري واكنشي محتاطانه نسبت به ابهام است. اگر ابهام وجود نداشته باشد، نيازي به محافظه كاري نيست و هرچه ابهام و ريسك بيشتري وجود داشته باشد، نياز بيشتري به محافظه كاري وجود دارد (شباهنگ، 1383 ). همچنين، سود حسابداري و سودآوري از مباحث بسيار مهم در ادبيات و تحقيق هاي حسابداري است.

رسوايي هاي مالي اخير در سطح جهان، از انرون و ورلدكام در آمريكا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است كه انگشت اتهام به سمت گزارشگري مالي نشانه رود. صورتهاي مالي هسته ي اصلي فرآيند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهند.

صورتهاي مالي و در رأس آنها صورت سود و زيان (رقم سود خالص) در كانون توجه سرمايه گذاران قرار دارد. در سالهاي اخير مبحث كيفيت سود گزارش شده مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. يكي از جنبه هاي كيفيت سود محافظه كاري است؛ بدان معنا كه هر چه محافظه كاري سود بيشتر باشد، كيفيت آن بالاتر است (گيلن و استاركس 2003)

1 دیدگاه

 1. مهمان

  تحقیق حاضر به بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر محافظه کاری می پردازد.
  در این پژوهش رابطه محافظه کاری با اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، درجه اهرم مالی، عدم اطمینان خاص شرکت، طول چرخه سرمایه گذاری و عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر رفتار عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سودها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و جریان نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت و 400 مشاهده سال-شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سود حسابداری نسبت به بازده منفی سهام حساستر از بازده مثبت سهام است. همچنین رابطه محافظه کاری با اندازه شرکت منفی و معنادار و با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و درجه اهرم مالی و عدم اطمینان خاص شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری و عمر شرکت مثبت و معنادار مشاهده گردید.
  از سویی دیگر چون سود حسابداری از اقلام تعهدی تاثیرپذیر است، رابطه محافظه کاری با اقلام تعهدی عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و جریان نقد حاصل از عملیات آزمون گردید که مشاهده گردید، بیشترین عدم تقارن زمانی سود حسابداری باتوجه به بازده سهام توسط اقلام تعهدی که تحت تاثیر اعمال نظر مدیریت می باشد توضیح داده می شود.

  پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید