حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

ازنقطه سر به سر معمولاً در تجزیه و تحلیل طراحی برای تولید محصولات و تعیین ظرفیت اسمی برای رسیدن به تولید از پیش تعیین شده استفاده میشه. همچنین در مواقعی برای تعیین روش تامین سرمایه با رویکرد تصمیم گیری استفاده می شود.
روش نقطه سر به سر را می توان هم به صورت ترسیمی استفاده نمود و هم به صورت تحلیل ها. حالت ساده آن کاربرد این روش برای یک محصول است ولی در عمل تعداد زیادی از محصولات در نظر گرفته می شود:
تعریف ساده نقطه سر به سر به شرح زیر ارائه می شود:
نقطه سر به سر تعداد محصولی است که تولید شده و به فروش رفته باشد که در آن سطح از تولید یا خدمات هزینه های انجام شده با درآمد ناشی از فروش برابری نماید.
منظور از هزینه ها ، هزینه های کل می باشد. در تحلیل نقطه سر به سر می توان هزینه را به صورت هزینه های ثابت و هزینه های متغیر دسته بندی نمود.

شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید : محافظه کاری در حسابداری

هزینه ثابت: به هزینه ای گفته می شود که ارتباطی به حجم تولید ندارد. و در محدوده ظرفیت اسمی تولید یا خدمات ثابت می باشد. به عبارتی دیگر چه میزان تولید صفر باشد و چه حداکثر سقف ظرفیت اسمی تولید شود تغییری در هزینه های ثابت نخواهیم داشت.

هزینه متغیر: هزینه ای است که تابعی از تعداد تولید محصول و یا ارائه خدمات می باشد و متناسب با کاهش و یا افزایش تولید محصول یا ارائه خدمات تغییر می یابد. در حالتی که هزینه متغیر را از قیمت فروش کم کنیم حاشیه سود حاصل می شود.

بنابراین هر چه حاشیه سود بیشتر باشد تعداد تولید در نقطه سر به سرکاهش می یابد به عبارت دیگر حاشیه سود برای سر شکن کردن هزینه ثابت به کار می رود. برای مثال فرض کنیم که هزینه های ثابت یک واحد تولیدی مثلا 10 میلیون تومان باشد. یعنی هزینه های آب و برق و اجاره و …. اگر هزینه متغیر تولید هر محصول 1000 تومان باشد و قیمت فروش محصول 2000 تومان باشد، حاشیه سود فروش هر محصول 1000 تومان می باشد. بنابراین اگر 10 هزار محصول تولید و فروخته شود آنگاه ما به نقطه سر به سر می رسیم. از آن به بعد به سود دهی میرسیم.

نظر خود را بنویسید

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید